На вниманието на г-н Румен Радев!

Уважаеми граждани,

изпратих официално писмо на вниманието на г-н Румен Радев (президент на Република България), г-н Стефан Янев (министър-председател на Република България), Министерски съвет на Република България и г-жа Мая Манолова (учредител на Изправи се.БГ) относно сигнал за системни нормативни отклонения в класьор “недопустимост” във връзка с управлението на служебния областен управител на област Хасково – г-н Минко Ангелов.

“Уважаеми господин Президент,

Уважаеми господин Министър-председател,

Уважаеми дами и господа министри,

Уважаема Мая Манолова,

Позволете ми да започна с цитат на уважаемия г-н Румен Радев /Президент на Република България/.
“Не подминавайте агресията на невежеството. Днес много хора от високи трибуни осакатяват езика ни. Някои се опитват да ни кажат, че грамотността е досадна подробност. Вие най-добре знаете, че онзи, който не почита правилата на граматиката, ще пренебрегне и закона. Разрешили сме на хора, които не почитат книгите, да взимат решения”.

През безчестния период на управление на бившия областен управител на област Хасково г-жа Стефка Здравкова системно се погазваха правила, като сигналните ми възмущения, подкрепени от гражданската сила, наброяват двуцифрен актив. Интегрираната в Областна администрация Хасково неграмотност на служителите приемаше всекидневен образ на фундаментален признак за разрушаването на имиджа на Областна администрация Хасково, както и на областта като цяло, тъй като една публично проявена неграмотност пробужда съмнение за коректността на цялостната дейност, и дали тя се извършва непочтено, по същата линия на потъпкване на правилата. Оскверняване на историята, но и унижение към бъдещето, е да се позволява представянето на работния вървеж с подобен неграмотно подходен маниер. Процесуалната идентичност се изписва като срам за институция от този ранг, на входа на която пише Република България. Ясна компетентностна аргументация не намира наличност, като книжовното владеене на родния език е етично и нравствено задължение, олицетворяващо социалното уважение и отговорността към заеманата длъжност.

Отстояването на истинността с всички позволени и етични средства през последните години със съжаление заключава, че г-н Минко Ангелов не само продължи порочните практики, но и стимулира тяхното разрастване. Когато се желае прескачане от една позиция на друга, ръководещ следва да е прогресивният принос към хората от новото кресло. Ако този алтернативен ефектив не е налице, следата води към съмнение на работния професионализъм! Промяната изисква принципност при всяка стъпка! Водещите морал, прозрачност и почтеност предопределят класата на политици и общественици!

Господин Минко Ангелов е служебен областен управител на област Хасково от 21.05.2021 г., като въпросният ден се запомни с:
липса на нужна организация, протоколирана от гледна точка на отговорна мисия към хората, послания и недвусмислен дълг от губернаторския ранг;
липса на официално съобщение за мероприятието, така важно за областта;
липса на гарантирана конфиденциалност на администрацията и прилежащия към нея архив с база данни, като в мрежата изтече информация без длъжностно разпореждане или обвързаност с заповедна обезпеченост;
липса на функцията първоизточник на информацията по дейността на администрацията да бъде Областна администрация Хасково;
допускане на продуктово позициониране на лика на лидера на ПП ГЕРБ Бойко Борисов.

Все още на дневен ред е удивителното питане има ли основание и предпоставка за политическа съвместимост с лидера на ПП ГЕРБ Бойко Борисов или никой не е упражнил професионализъм за подготвка на терена с детайлно осигуряване на категорична работна идеология?

За подобен род мероприятия се изготвя план по минути, разграфен по отговорни лица и техните задължения, както и специално отправена покана към журналисти.
Професионализъм, концепция и отговорност към дълга липсват от ден първи, а време за колебания, спотайване и антисистемно ангажиране няма!

Декларираната обществено цел на г-н Минко Ангелов е заеманата от него длъжност към днешна дата, като твърденията му за натиск при назначения от страна на президент и министър-председател оставям на неговия морал, а действията му срещу БСП в предизборната кампания преминаха във фаза на договоравяне за дълъг губернаторски живот, по мнението на гражданите.
Присъствието на г-н Минко Ангелов се забелязва във високопроцентов тотал при посещения на г-н Румен Радев в хода например на историческа почит, като демонстративната прокламация е смущаващо да се поставя в равенство само с политическия интерес, но не и с писмеността, просветата, културата и социалните отговорност и ангажираност, некомерсиални проспекти за достойнството на Република България. Моля да установите проконтрол за изказваното от г-н Минко Ангелов правомощие при назначаване на човешки ресурс по работни места в президентството на Република България.

На 27.05.2021 г. получих официален отговор от г-н Минко Ангелов на изпратено от мен искане, по настояване на гражданите, за актуализация на профилите на служителите към Областна администрация Хасково, като по този начин се окаже съдействие при сформирането на мнение от страна на гражданите, както и достигане до желаните нива на прозрачност. В официалния документ, подписан от него, г-н Минко Ангелов подаде невярна информация с грандиозно погазване на българския език, недопустимост по официален норматив, и застраши сигурността и достоверността като негови основни контролни усилия.

Съществено е да отбележим, че цитираните от него Правила за институционална идентичност на интернет страниците и портали на държавната администрация определят минималните изисквания за официалните интернет страници (уебсайтовете) и портали на българските администрации. Педантично е от гледна точка на изискваната прозрачност да се изкаже, че използваната от него дума “напълно” (“…официалната интернет страница на Областна администрация – Хасково напълно отговаря на изискванията, посочени в Правилата за институционална идентичност на интернет страниците и портали на държавната администрация”.) не отговаря на действителното информационно подаване чрез официалния уебсайт на представляваната от него администрация.

Едно от основните изисквания към съдържанието на интернет страницата е свързано с грамотността, като всяка публикация да преминава редакционна проверка преди публикуването ѝ на интернет страницата. Граматически, правописни и пунктуационни грешки в текстовете са недопустими. Тази точка по качество е потъпквана многократно, системно и безцеремонно, за което съм сигнализирала своевременно. При проверка към днешна дата не се отчита положителна промяна по това отклонение на задълженията. Какво вече споменах, в официалната интернет страница на Областна администрация Хасково не се открива публикация без “недопустимост”.
Масово наличие на граматически грешки има във всяка една публикация, като ясно е описано в Правилата за институционална идентичност на интернет страниците и портали на държавната администрация, че такива грешки са недопустими.
Ако г-н Минко Ангелов продължи в този порядък на действие, солидарно с громящата неграмотност под герба на Република България в представляваната от него Областна администрация Хасково, неговият професионален профил би маркирал несъвместимост с губернаторския дълг.

Официалната интернет страница на Областна администрация Хасково следва да изпълнява основни функции и задачи, една от които е информационната, спазваща изискванията на ЗДОИ. Програма Достъп до информация, оценявайки нивото на прозрачност с последното си изследване, поставя Областна администрация Хасково на 66 място, като:
При Изпълнение на задълженията по закон за достъп до информация не е изпълнено публикуване на текстове на нормативните актове, регулиращи дейността на институцията, няма данни на интернет страницата за датата на публикуване на информацията.
При Секция Достъп до информация не е изпълнена задължителна електронна форма за подаване на заявления, не се изисква електронен подпис за подаване на заявление по електронен път, няма публикувани списъци на разсекретени документи.
При Бюджетна и финансова прозрачност и интегритет – НЯМА ОТГОВОР за публикувани в интернет страницата годишни финансови отчети на институцията, институцията не е първостепенен разпоредител с бюджет, не са публикувани плащанията по Себра, няма публикуван Бюджет накратко/бюджет за гражданите.
Правилата за институционална идентичност на интернет страниците и портали на държавната администрация поставят изискване към езиците, като всяка администрация да предоставя на български език съдържанието на своята официална интернет страница. Всяка такава интернет страница трябва да е снабдена с инструмент за преводи и/или съдържанието трябва да е преведено на английски език, както и на други приложими езици. Бутонът за смяна на езика в официалната интернет страница на Областна администрация Хасково е с установена неизпълняемост по високопроцентен тотал от полетата.
В представляваната от г-н Минко Ангелов Областна администрация Хасково наличен ли е служител с професионално ниво на английски език, тъй като по неофициално проучване нито един негов служител не притежава чуждоезикова квалификация?

В секция “Комисии и съвети” в официалната интернет страница на Областна администрация Хасково е проследима неналожена актуализация, посочените органи и членове заемат други обществени длъжности понастоящем, като не са налични и данни за свикването и дейността на тези комисии и съвети, което бездействие е с рефлектиращо объркващо послание към гражданите, а и нищожната деятелност, по процесуалните мисии, задължения, стратегии и цели за постигане при условия на сигурност, се разчита като пренебрегната.

Официалната интернет страница на Областна администрация Хасково е оставена в ролята на упражнителна тетрадка за нагла и безсрамна неграмотност.
Какво да очакваме от това управление на областта, като не се знае как се пише “заместник областен управител” и “Министерство на отбраната” от заместник областните управители и от експерт връзки с обществеността, а от писмото, подписано от г-н Минко Ангелов, се доказва, че не се знае и правописът на Областна администрация Хасково и област Хасково.
Солидарни ли са към неграмотността и погазването на правилата областният управител на област Хасково и неговите заместници?

Борбата за отстраняване на Стефка Здравкова не бе свързана с нова и ескалираща неграмотност в креслата на Областна администрация Хасково, където портите се веят и при съмнителна конфиденциалност и предварително договорени и спазарени назначения.

От 21.05.2021 г. в официалната интернет страница на Областна администрация Хасково не се открива публикация без “недопустимост”.

По какви критерии се избира човешкият ресурс по трудовоправни отношения (без обявено и обосновано наличие на автобиографична и резултатна плъност) по конкретика на направление връзки с обществеността, тъй като конкурс за длъжността не е нито обявен, нито проведен? Длъжността към днешна дата се изпълнява от Анджелина Янева в образ на безобразие от провал при ръководене на комуникационния контекст на Областна администрация Хасково.
Овластяването на позиции от некомпетентни и злепоставящи държавното управление лица пречи на млади, енергични и подготвени хора да останат по места и да се реализират спрямо компетентностния си модел, които млади хора са и в абсолютна готовност да представляват цивилизован и модернизиран изглед за населена област на страна членка на ЕС в 2021 г.

Как се назначават заместник областни управители, които не владеят правописа на заеманата длъжност? Солидарен ли е г-н Минко Ангелов с тази недопустимост, тъй като подобни рецидивиращи прояви не могат да бъдат приемани толерантно с оглед на гореизложеното. Този път води единствено до загуба на националната идентичност, като оставя портите отворени, пренасяйки картината в метафората на националната сигурност. Статусите от личните профили в мрежата във фейсбук са по същия ред на недопустимост в употреба на лично качество за процес, касаещ управление, свързано с устройствен правилник и заповеди по йерархия.

Прочетен и усвоен ли е изобщо функционалният документ по управление на Областна администрация Хасково – “УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на областните администрации”? Термините, длъжностите, похватите, правомощията и задълженията по този статус са ясно разписани, но и ясно погазвани от служителите на Областна администрация Хасково. Какво остава за нас, гражданите, когато управниците не зачитат създадените по ресора им правила? Какво би следвало като последствие на това дръзко своеволие? Към тази наредба се наслагва неизпълнението на норматива “Правила за институционална идентичност на интернет страниците и портали на държавната администрация”, етични комуникационни и обществени похвати и прочее по реда на отечествен дълг.

Изпитвам професионално неудобство да положа редакция на всички безцеремонно изписани грешки (като съм в готовност да Ви ги представя) петно до петно върху ценността на Република България. Всяко нарушение от подобен вид е непристойно, непочтено и безотговорно към мисията и общественото доверие.
По инициатива на моята енергична непримиримост някои грешки претърпяха редакция, но други, начело с началната страница и визията на г-н Минко Ангелов, останаха по места да поддържат срама на незнанието и ключа към погазването на закона.

Обуславянето на задачите в подсистемите що се отнася до уважителната употреба на българския книжовен език ангажира мониторинг върху изпълнението на езика коректно, което в общия знаменател калкулира съхраняването на националния социум като обществен дълг, изпълняван с чест и гордост от всички представители на политическата извадка, както и на медийното пространство. Просветното минало не е жезъл за удобно подпиране, а тази мотивация, която да движи нацията напред към смислени, уважителни и признати културни стойности.

Индиректното пренебрежение към този процес на девалвация направлява към мисли за спуснати назначения без нужните компетенции и принос в обществения живот на областта, задкулисие и зелена светлина към погазването на правила, антиподни актове на национално заявеното мото на служебното правителство за честност, прозрачност и почтеност.

Празнината при доказан и исторически обществен принос е допълнителен нюанс към деструкцията по безнравственото поведенческо моделиране върху гърба на народа.
Погрешното изписване на героичния ден 2 юни оставям на изпитание за Вашата патриотична психика.

Моля този сигнал да бъде разгледан с внимание и отговорност, а не захвърлен в коша на обезличеното гражданско мнение.
Моля да предприемете необходимите действия за отстраняването на неграмотната агресия, изтезаваща българския език, националната идентичност и почтеното управление.”

инж. Станислава-Владимира Станкова