На добър час!

Добро утро, малки и големи ученици!

Гледайте, мечтайте и проправяйте път до върха, защото така не само развивате себе си, но изграждате и вяра, и подкрепа за други!

И не забравяйте, че откриването на нови знания е хоризонт за пълноценност!

На добър час!

инж. Станислава-Владимира Станкова