На какво ръкопляскате?!

В какво се кълнете, бе?! На какво ръкопляскате?!
Не във вярност към уродливите Ви влечения, трябва да се вричате във вярност към Родината!
Гащници и дураци, как виждате от толкова храчене в лицата, един в друг, замазвате с ръка и със същата се здрависвате със следващия.
Глутница от хърбави подлеци и двуличници.

Така битки не се водят. Така чест не се брани. Това достойнство не е!
Трогателни сте в измяната на собствените Ви съзнателно изречени неистини. Ама на такива им се казва лъжци, а на деянията им – измама.

Станислава-Владимира