На кого служи служебният областен управител на област Хасково Минко Ангелов?

На кого служи служебният областен управител на област Хасково Минко Ангелов?

Уважаеми г-н Ангелов,

не изпитвате ли неудобство при посещение на официалната интернет страница на Областна администрация Хасково да ни посрещате с профил си, изписан с наплив от граматически грешки, акт, описан като НЕДОПУСТИМ в норматива “Правила за институционална идентичност на интернет страниците и портали на държавната администрация”?

Не изпитвате ли неудобство, че подадохте НЕВЯРНА информация в официално писмо, адресирано до мен, също в порядък на главоблъсканица от граматически грешки в скромния обем от 1 изречение?
Не изпитвате ли неудобство да не дадете обяснение на хората за човешия ресурс в гореописаното направление, като сигналите ми по тема на спомената недопустимост са многобройни? Подобно падение на работната характеристика следва да е дисциплинарно проследена и установена с официално решение.

Не изпитвате ли неудобство да задържите маниера на работа на бившия областен управител? Означава ли това, че сте солидарен с ПП ГЕРБ?

Не изпитвате ли неудобство от демонстрацията на мълчание за всички назначения, далеч от принципността и очакванията на хората?

Като се подготвяхте за този пост, а ние, гражданите, знаем, че се подготвяхте за него от доста време, не проследихте ли какви претенции имаме ние към предшественичката Ви, трогнахте ли се от тях и бяхте ли готов да предприемете отстраняването на порочните практики? Явно не! Професионализмът не оставя място за личен интерес по нерегламентирани пътеки.

Не само това, за Вас явно е престиж в търсачката на представляваната от Вас администрация да се изобразява снимката на Стефка Здравкова като областен управител на област Хасково.

Намесвате имена от служебното правителство без да се замислите, че ние, гражданите, няма да спрем отстояването на истинността за област Хасково.

Описаното тук означава ли, че в тази Областна администрация се помещавате само Вие, тъй като не се забелязва работна следа дори и от един служител?

Не стигнахме дотук, за да търпим Вашето безхаберие!

инж. Станислава-Владимира Станкова