Неговата мечта!

Ако неговата мечта не е твоята най-съкровена такава, не той не е за теб, ти не си за него!

Станислава-Владимира Станкова