Неграмотността днес

От Областна администрация Хасково не бива публично да демонстрирате неграмотност, още повече при среща с ученици, още повече при обществен пример!

Трябва да се засрамите и поправите незабавно, да проявите управленска отговорност по функциониране, защото Ви сигнализирам за погазването на правила от Ваша страна от 2018 година, а като погазвате правила от естеството тук, доказвате, че не притежавате и етичен дълг за поет ангажимент за изпълнение на задълженията Ви към обществото!

инж. Станислава-Владимира Станкова