Неподражаем Радостин Василев

Неподражаем и безапелационен Радостин Василев.

Браво, БНТ!

Класика!

“Този парламент не отговаря на екзистенц минимума какво трябва да бъде народното представителство”

Станислава-Владимира