Неприемливо управление на информационния ресурс

Кой допусна извънредното изявление на Кирил Петков, министър-председател на Република България, да се публикува първо в страницата на Продължаваме Промяната, а чак след това в страницата на Министерски съвет на Република България?

Изявление на Кирил Петков, министър-председател на Република Блгария:

Фейсбук страница на Продължаваме Промяната – публикувано в събота, 8 януари 2022 г. в 15:03 ч.

Фейсбук страница на Министерски съвет на Република България – публикувано в събота, 8 януари 2022 г. в 15:35 ч.

Неприемливо управление на информационния ресурс спрямо звено, йерархия и значимост.

инж. Станислава-Владимира Станкова