Неудобно ми е да кажа “политолог”

Марая Цветкова – неудобно ми е да кажа “политолог” заради всички образователни дейци в тази сфера.

Повторяемостта на “нали” не затвърждава изказаното, като при реторичното “Поправете ме, ако греша” би останала без зелена светлина на микрофона.

Препоръка за прочит на словар, за да се забележи поне лек потенциал за преход от 7 към 8 клас.
От друга страна може да се отчете синхрон в недоучеността и неначетеността между политици и анализатори в конкретиката на днешната извадка.

“Меша” не е като “Намеси”

инж. Станислава-Владимира Станкова