Нечестиви разсипници!

Нечестиви разсипници! С кои управленски очи с цялото неприличие на ироничното подхилване се подпира Гюров на шегичка за черното тото, при положение че спортът в държавата ни е потънал в тази тиня, Вие мълчите като риби за тази престъпна мрежа, а професионалното бъдеще на децата в сектора е все по-неясно!
Как не Ви е срам, невежи и аморални същества?!

Борбата не е опериране в сфери по избор! Борбата за прочистване на държавността е всеобхватна лидерска решителност за опазване и развитие на страната!

инж. Станислава-Владимира Станкова