НЕ ГО РАБОТИТЕ СПОРТА КАТО КАУЗА

НЕ ГО РАБОТИТЕ СПОРТА КАТО КАУЗА, А КАТО НАГАЖДАЩИ СЕ ЧИНОВНИЦИ!

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев “бил защитил дипломна работа и е обещал на неговата ръководителка да стане заместник-министър”, разказа днес Бойко Борисов от Велико Търново.

Несъмнено става дума за Даниела Дашева. Несъмнено да си с пъстро CV от членуване у нас и в международен план не е фактор за успех на българския спорт.
Но и тази документация не би могла да спаси същество от това да бъде пълно нищижество на фона цял един сектор.
А представете си, спортът, като велика кауза, да се движи и ръководи от ниския ръст на човешкия морал.

Службогонците възмущават не само с политическата си безпринципност, но и с личностната си зависимост към властово покварено удобство, сривайки и обществените култура и доверие.

Гнусна работа е тая, да се кръстиш на клетва, дето погазваш!

Станислава-Владимира