Не е лошо. Даже си е омайно.

Не е лошо. Даже си е омайно.
А архитектурното изграждане и художествено оформяне на горен крайник по вицепремиерски силует е вероятно порив на грижа и завършек от широка усмивка.
Класата притежава възхитителни човешки качества, при действителност на кризи, престъпления и убийства, че да запази и дух на веселие.
Това случване в дневния ред е допустимост, но с различен поведенчески облик.

инж. Станислава-Владимира Станкова