Не е препоръчително обществото да се подценява

Асен Василев, ПП: Свидетели сме на синхронизиран дует между президента и Бойко Борисов

В смисъла на изреченото стъпват и останалите представители от ПП.

Това отвежда до морализаторския регистър, в който говорещият по дадена тема или обект на проявление прави опити за давление над публиката, така че да трансформира мнение и схващане, а и да измени ценностите на аудиторията. Да спуска опорни точки, извън дуото етика-професионализъм, които да ръководят и контролират поведението и разбирането по целта на тезата.

В нито един случай и в нито един контекст не е препоръчително обществото да се подценява, като се замъгляват експертни знания умишлено, за да се избутат твърдения, удобни за дадена политическа структура. При такъв избор на работа комуникирането на нерегламентирано становище е с проследими пропуски, сравнявано с достоверността на почтената аргументация. Прагматиката сондира, че неетичните избори и действия не изискват компетентност, а комуникирането на търсената изгодност не формира политическа легитимност, така че да се реализира предимство.

Политическото поведение се съставлява от ценности при критерии за професионализъм и етика, като тази критика е предопределяща и за последващи управленски решения.

И в този смисъл, когато се разпространява некоректно съдържание, не може да се търси, открие и реализира актив към средата и хората. Оттук и принципността в системата е подозрителна откъм почтеност в намеренията.

Що се отнася до общуване, комуникация, дневен дискурс, преговори и диалогичност – те са задължителни за всеки един политически представител.

инж. Станислава-Владимира Станкова