Не прилича на Росица Кирова да не познава значението на думите в материята на политиката

Аз пък предлагам на Росица Кирова да се изолира, самоволно, на по-задна седалка, да се разрови и да намери източници, та да се ограмоти, че не прилича на народен представител да не познава значението на думите в материята на политиката.
Гражданите на Република България имат отредени избирателни права, а референдумът е пряко гласуване! Именно тези хора са държатели и съдържатели на властта, а в условия на демокрация референдумът в дискурса днес е с национална и императивна валидност.
Неосъществимо е разделянето на атомното ядро на народовластието!
инж. Станислава-Владимира Станкова