Не се разбира Венци Стефанов

Изключително неприятен човечец, Венци Стефанов, който подправя всеки свой словоред с C4H7SH, чиято миризма наподобява смесица между развалени яйца, чесън и изгоряла гума. Противно и антипатично от всеки ълъг, та хваща до метри разстояние.
Да се бъркаш в частната кухня на отделни субекти е точно толкова възмутително и цинично, колкото и да проверяваш на случаен принцип кой с какъв цвят бельо е днес или пък е без.
Не се разбира Венци Стефанов накъде насочва министъра на спорта г-н Радостин Василев – последно в ЦСКА ли, в министерството ли?
Етичният и компетентен профил винаги е дразнещ за хора, чието възпитание не отговаря на нормираните обществени принципи.

https://sportal.bg/news-2022011011024020106?fbclid=IwAR3EAUDgcQhBIvtBCyrCVm0zUNY6BBTkhmaNQbD_3u88YXkvRfP8TkT0M2w

инж. Станислава-Владимира Станкова