Не харесвам скритите кариеристи

Да Ви кажа, не харесвам скритите кариеристи. Онези, които не виждаме често, но за които на периоди разбираме как са отскочили от позиция на позиция, коя от коя по-висока.
Все пак изобличителните им тежнения са онези уклони, които нарушават курса на естествения кариерен ход.

Неприязнени да сме към егоистичния кариерен блян е допустимо противопоставяне, че това невежество никога не може да бъде приятел на общността и приобщаването към нея с една едничка цел – споделено благоденствие в ред и уважение.
Онези, които за едната служба се отричат от себе си и от нравствеността си, тихо и неусетно, са тези, които най-користно изсмукват държавни служби, средства и блага.

Обаче обичам социално ангажираните малки и големи хора, които са открити към света, които се борят почтено всеки ден в името на Родина с национална ценностна система! Няма по-голяма мотивация за развитие на България от тях! И няма да спирам да ги споделям!

инж. Станислава-Владимира Станкова