Ние, избирателите, знаем, че се купуват и продават гласове!

А Вие, уважаеми политически кандидати, нали знаете, че ние, избирателите, знаем, че се купуват и продават гласове, така че, каквото и да изкажете на цветните микрофони е само сатирично остроумие по зачервените Ви лица и разтревожените Ви очи.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ СА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ!

инж. Станислава-Владимира Станкова