Ние сме мислителите на деня

Нито един закон не може да компенсира липсата на морал при взимането на решения, при съществуването ни, изправени пред предизвикателствата на деня. Паразитните прояви на хора при благородни дейности, които трябва да са измерима и реалистична кауза, а каузата е значимо дело, поставяйки значима цел в направление на идея за промяна към добро, но добро за обществото като цяло, не могат да се разглеждат извън средата. Та това паразитиране се осъществява в една и съща и обща за всички среда, в която виреем като общество, и рано или късно тези социално регресивни действия водят до самоизяждане, саморазлагане и разпад както в буквален, така и в смисъл на човещината като система.
Порочните практики ни дават възможност за анализ защо се взимат дадени решения под сянка, като резултатите показват откритие, че не са разработени морални подходи, които да поддържат стабилна основа. Поведенческата етика не е абстрактно понятие, а същност, която дефинитивно разбираме като празнина в структурите, но която държи ключа не само към моралното, но и законово придвижване.
Обществата се нуждаят от това положително въздействие, което да приема образа на задължително рамкиране, но без стрес и напрежение, знаейки, че хората се ръководят от всички етични ценности, като не пренебрегват и етичните фактори. Време е да изразим моралната си чувствителност, пригаждайки себе си в готовност към преценка на една етична дилема, знаейки, че моралният характер се изразява чрез надеждност, честност, отговорност, грижа и спазване на законите.
Култивацията към един морален том започва от ранна детска възраст при наличието на семейни прийоми за подбуда на детската мисловна дейност към добродетели и отговорността към тяхното спазване. Но задължителното условие за зараждане на добродетел е израз на комуникация, поставена не само на етично ниво, но и на ниво емоционална интелигентност, която да търпи своето усъвършенстване през целия ни път.
Когато говорим за всичко по-горе, не е необходимо да разполагаме с огромен архив от мъдрости. Ние сме мислителите на деня и като такива носим привилегията да градим среда за дефиниране на човешките взаимоотношения, базирани на добродетелите.

инж. Станислава-Владимира Станкова