Ник Събев не е привърженик на промяната

Николай Събев каза в “На фокус” днес, че е последовател на възгледа “непрекъснатостта на процеса, да няма начало и край”.

Събев никога не пропуска да достави своята некомпетентност!

Имайки предвид, че промяната се уравнява към процес, така изменението като различие във времето винаги има начало и край, както и характеризиращи го дименсии.

Означава се, че Събев не е привърженик на управление, което приоритизира промените като търсен резултат.

Както казва Ник, “нещата не са стабилни около нас и в нас”.

Няма как да живеем в нормална държава, когато начело са толкова неподготвени хора, самозванци, чиито деструктивни машинации затормозяват изправното функциониране на страната!

инж. Станислава-Владимира Станкова