Някой май е бил #hangry

Някой май е бил #hangry (по формулата hungry + angry) и е изял главната буква! 😱🧐😂

#ПРнемощ

И още https://stanislavavladimira.com/купуването-и-продаването-на-гласове-с/

инж. Станислава-Владимира Станкова