Някой с търпение за повторение?

Десислава Атанасова превзе трибуната за изказване с лека усмивка! Аз пък се оказах с широка такава, когато в първите си изречения, макар и тихо, тя постави ударението на думата кодекс коректно – кОдекс! Казах си: “Ураааа! Най-накрая!”

Но…какво се случи всъщност?!

Само няколко реда по-надолу, вече в убедителен и ударен вид, тя натъртено с категоричност се “поправи” и продължи с ключовата дума във вид на кодЕкс, вероятно премислила, че в първите изречения е допуснала грешка! И продължи да го набляга така, че чак буквата “Е” остана като ехо в пространството!
Чувстваше Деса настоятелността на речта си в честата употребата на кодЕкса!

Не успях да стигна с дразнението до този любим неин пълен член, поставян навсякъде, където по правило е кратък!

Ще се намери ли някой да я научи, но някой с търпение за повторение!

инж. Станислава-Владимира Станкова