Обикновено така се случва

Обикновено така се случва. Тези, които са извън залога, си тръгват заради тези, които ни убеждат, че изглежда много хубаво спортът да се разиграва!

Станислава-Владимира