Обикновено така става

Хапе се, където не се стига, че кражба краде, без да знае, че глава не се пъха там, където пръст не влиза.

Истината е там, където Кирил не е!
Обикновено така става – когато предаваш свои – честни и верни – не е проблем да играеш с чужди!

Според Кирил почтените са тези, които дълго време са били извън България! Според мен обаче почтените са всички българи, останали в Родината, и въпреки трудностите и несправедливостите са тук и тук обработват, култивират и браздят средата така, че все още да имаме идентичност! И никой няма право да подценява, унижава или заклеймява тази част от обществото!

По-добре българското село да е висш идеал, отколкото белите якички за всеобщ национален провал!

Станислава-Владимира