“Обичам те”

Знаеш ли, че две вълшебни думи
настройват сърдечните ни струни,
и галят сетивата на душата
“обичам те” сега и на земята.

“Обичам те”, когато ме разбираш,
когато в такт “със” мен пулсираш,
когато знам, че обожаваш
на прегръдката ни да се наслаждаваш.

Знаеш ли, че две очи сега следят
с цялата възхита и любов “светът”,
защото този свят си ти,
защото търсят твоите усмихнати очи.

“Обичам те”, когато ме поглеждаш,
и свенливия си поглед, като навеждаш,
защото в този свян се крие
вълнението да сме само ние.

Знаеш ли, че двете думи имат смисъл,
както поетът вдъхновен ги е описал,
и ако един на друг ги изричаме смирени,
то значи сме с любов благословени.

Станислава-Владимира Станкова