Обич!

Истинското щастие не е момент. То е всеки един момент след болката, спрявянето с нея – с поглед към житейски красивото! Съзнаване!
С разбиращи очи към истинското в живота, истински значимото!
Обич! Обич към любим човек, семейство, Родина, изкуство!

инж. Станислава-Владимира Станкова