Областна администрация Хасково, потребители сте на позор!

Толкова мъчно ми стана! Толкова е обидно!

Възрастните хора от “пример за честност, почтеност и трудолюбие”, на които “идните поколения трябва да се прекланят и възхищават на мъдростта” се превърнаха само за няколко часа в ПОТРЕБИТЕЛИ НА ПОДАРЪЧНИ ПАКЕТИ С ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ!

Нямате речник! Областна администрация Хасково, потребители сте на позор!

инж. Станислава-Владимира Станкова