Областният управител на област Хасково е срам не само за областта

Областният управител на област Хасково е срам не само за областта, но и за всички граждани и институции от национален характер. Дори не смея да спомена ЕВРОПЕЙСКИЯ ни изглед от тази точка.
Стефка Здравкова болезнено унижава институцията, но интересното е, че самата тя не осъзнава позиционирането си в центъра на главозамайващата си неадекватност. Стресът в погледа й тече с пълна сила, без да знае къде и какво се случва процесуално, да не говорим за действия от превантивен характер.
Изучаването на българския език е право и задължение на всеки български гражданин, а при осъществяване на дейността си на територията на Репубика България органите на държавната и изпълнителна власт и техните администрации са длъжни да ползват БЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК, но тук тези точки от закона са солидно погазени!
Дремките по време на пандемия, както и поставянето на такива лица с цели, различни от обществените, водят до дълбока криза на средата и разкриването на още много нелегални точки от покварената и измамна картина на назначенията, която клони до разпад по стълбицата от партийно до национално ниво.

https://www.facebook.com/watch/?v=429974678172195

инж. Станислава-Владимира Станкова