Община Хасково с провал при празника на града

Статистически погледнато Община Хасково е класически аутсайдер, що се отнася до претендиране за успех, в което и да е начинание, отчитайки също толкова подчертана некомпетентност. Такава позиция в ранглистата сред конкурентите тежи с изключителност, но същото това безподобие носи товара от злепоставянето на града пред различна аудитория в модерния свят, в който всяко любопитно око може да се докосне до видоизмененото и крайно изопачено спрямо достойнството управление, пък дори и дигитално.
Кой и по какъв начин организира събитието на площадка “Спартак”, свързано с Празничната програма на Община Хасково, та успя да събере единствено тичащите деца, за които всяка писта ще е радост за последните летни и безгрижни вечери?
Община Хасково организира ли фокус групи сред гражданите, за да установи интересите им, с което неформално да си гарантира тяхното присъствие?
Община Хасково изследва ли таргет групите с оглед съдържателните компоненти на събитието?
Община Хасково създаде ли екип, който да приветства на място с леко увеличен периметър от местоположението, както и да отчита реда на протичане на събитието?
Община Хасково спази ли последователността – концепция, координация, контрол, кулминация и закриване?
По ивицата се състоят още въпроси, но отговорите им ще навлезнат в матрица на дръзка глупост. В името на гражданите е потребно да се знае, че решаването на функцията преминава през съпоставяне на аргумент със стойност, а ответът на всяка стъпка е действителен само когато е в името на хората.
И когато наричаш същите тези граждани примати, прасета и кокошки, концертът на площадка “Спартак” остава без публика.

инж. Станислава-Владимира Станкова