Общност, мир и добро управление

Изграждането на мостове между различни общности при социална отговорност, ориентирани към подкрепата на общността в интегритет, е неизменна необходимост при стила на доброто управление.
Изграждането на устойчив мир преминава през местни и международни компоненти. Независимо че в повечето случаи международната подкрепа е от съществено значение, практиките за устройването на мира произтичат именно от местните общности, те са съобразени с местните рамков смисъл и култура по начин, по който обобщените международни подходи за изграждане на мира не намират пълна съвместимост.

И така, политическата добродетел остава част от измерителите на доброто управление, а от доброто управление произлизат решенията на държавно ниво и цялостната стратегическа политическа рамка.

инж. Станислава-Владимира Станкова