Опозоряването на българския баскетбол

Управленският фар на Глушков освети публичното опозоряване на българския баскетбол!

Не се катерете оправдателно върху онези, които отказаха, защото те показаха дотук завидна издръжливост на фона на цялото причинено им унижение през годините! А и нали твърдите, че българският баскетбол е в супер форма!

Колкото до треньор, който е тотално отхвърлян от баскетболната и национална навигация на състезателите, да продължава да мореплава само в собствената си територия, ще дочака още доста позори!

Наглостта е отвратително качество!

Станислава-Владимира