#откъдето

Трябва да се върне времето на часовете по български език, #откъдето сте отсъствали!