Отправям апел-предложение към партиите

Отправям апел-предложение към партиите, коалициите, кандидатите за народни представители, областните координатори и всички, свързани с изборния процес, във връзка с машинното гласуване.

Грижата към гласоподавателния таргет на по-възрастното население да се изрази в организирано посещение по квартали с достъп до онлайн симулатор за машинно гласуване чрез преносимо устройство, за да бъде подчертана отговорността към хората и интеграцията им към обстоятелствата на вота.

Подобна репетиция е стъпка към истинността на посланията и зачитането на човешкия фактор чрез пряка комуникация на терен.

Благодаря Ви!

инж. Станислава-Владимира Станкова