От днес

Днес, на Игнажден, с бодра ранна крачка пристъпих прага на местни институции, така да им върви на справедливост, ред и законова и обществена отговорност!
И им оставих работа, която те със сигурност ще си я оставят за след празниците!

инж. Станислава-Владимира Станкова