От Хасково и областта към 2 април

Седмица преди вота на 2 април 2023. От Хасково и областта.

Като избирател, активността ми в цялата кампания, провеждайки проучвания, срещи и разговори, е с цел да получа възможно най-много информация, за да взема обосновано решение за кого да дам гласа си.

Кампанията обаче не сондира секторните терени, така че да изследва и анализира в дълбочината на детайла кое и защо е в настоящата форма с решение как и чрез кого да се осъществи ново и подобрено състояние.
Партиите се движат повърхностно в мероприятия на приятност, без необходимата сериозност, последователност и изчерпателност, само за да се каже, че се провежда кампания, но организирана дейност по изпълнение на важните за времето обществено-политически задачи в полза на хората не трябва да е привидна, а пробивна към интеграция на повече хора, преодолявайки риска от такава подвижност, чрез иноваторска комуникационна организационност и планова структурираност. Също със солидна подготовка след изследователски разрези за идеи, превърнати в практическа реализация за удовлетворяване нуждите и потребностите на хората в различните сегменти. Познаване на проблема коренно, за да се въвеждат работни принципи при управление в действащите звена.

Почти невъзможно е да се поставят конкретни въпроси за оздравяване и развитие и да се получат обстойни отговори относно устройствените намерения и механизмите на изпълнение от страна на партиите и коалициите. Хората малко питат. Почти не питат. Те и медиите не питат, за да узнават хората. Въпреки това моите предпочитания, както досега, за доверие се опират на личността, а не на партията. Разбира се, има такива, които продължават да се движат сред хората чрез лъжа, но това винаги е било и ще бъде част от политическата обстановка. Познайници.

Осъществиха се дейности и посещения, които приветствам, тъй като посланията към обществото, за внимание върху безопасността за движението по пътищата, културно-историческия туризъм и спорта като водеща държавна дисциплина, са послания за образованост, знания и възпитание, приемани като обществена характерна черта.

Оставам непримирима към неграмотността, демагогията и измамата, където малкият лъжец е голям крадец, а новият лъжец – стар крадец. Остава за народните представители и хората във властта и обществеността да възпитават обществото, да въвеждат ред и качество на изпълнение чрез знания, основани на безкомпромисност и неподкупност, защото парите на едни вземат ума, а други учат на ум. Но най-скъпа е честта. По-скъпа от парите. Чрез нея правдата планини премества.

Успех не на партийния властови нагон, а успех за България и децата ѝ!

инж. Станислава-Владимира Станкова