Официално искане до Министерство на здравеопазването

До: д-р Стойчо Кацаров
Министър на здравеопазването на Република България

Копие до: г-н Румен Радев
Президент на Република България

Копие до: г-н Стефан Янев
Министър-председател на Република България

Копие до: Министерски съвет на Република България

Относно:
Искане за предприемане на незабавни мерки във връзка с неграмотността при официални документи, подписвани и разпространявани от МЗ

УВАЖАЕМИ Д-Р КАЦАРОВ,

в прикачения файл ще откриете подписаната от Вас Заповед от 02.09.2021 г. с част от отбелязаните граматически грешки, които са крайна недопустимост при сериозността на темата и нивото на министерската отговорност. Гражданите се опасяват, че при подобна разпасаност в употребата на българския език не биха могли да се гарантират сигурност и адекватност в управлението на криза.
Такава тежка форма на неграмотност, добавяйки и нередностите по отношение на членуване, форматиране, смислова употреба на думите и прочее, завладява социалното и медийно покритие в страната чрез разпространението на Вашата Заповед, като по този начин се натрапват безпринципността, погазването на правила и зловещият пример към младите хора.

УВАЖАЕМИ Д-Р КАЦАРОВ,

с това писмо публично отправям искане за предприемане не незабавни мерки във връзка с неграмотността при официални документи, подписвани и разпространявани от МЗ, като поемете ангажимент подобна деструкция да бъде анулирана в работното поле на управляваното от Вас Министерство на здравеопазването.

Вашият отговор към мен също ще подкрепи разбраната от Вас сериозност на изложеното тук.

МЗ Заповед грешки

инж. Станислава-Владимира Станкова