Официално искане до МС на Република България

До: Министерски съвет на Република България

Копие до: Министерство на образованието и науката на Република България

Относно: Искане за предприемане на незабавни мерки във връзка с неграмотността в “Портал за студентски стажове в държавната администрация” /https://staj.government.bg/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В “Портал за студентски стажове в държавната администрация” се открива масова тенденция на неграмотност, изразена в граматически грешки, които са крайна недопустимост при важността за кариерно развитие на студенти, при връзка с примерната позиция на държавната администрация, като подчертавам държавната отговорност при спазване на институционалната идентичност. Подобна недисциплинираност в употребата на българския език не би могла да гарантира сигурност и адекватност в управлението на достоверността при селектиране на кандидати и приложимите критерии.
Тежката форма на неграмотност, добавяйки и нередностите по отношение на членуване, форматиране, смислова употреба на думите и прочее, завладява социалното и медийно покритие в страната чрез популяризацията на Портала сред младите хора, като по този начин се регламентират безпринципност и погазване на правила.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

с това писмо публично отправям искане за предприемане нa незабавни мерки във връзка с неграмотността при “Портал за студентски стажове в държавната администрация”, като поемете ангажимент подобна деструкция да бъде анулирана в работното поле на Министерски съвет и структурните разклонения.

Вашият отговор към мен ще подкрепи разбирането на сериозността при изложението тук.

инж. Станислава-Владимира Станкова