Парламентарно етично гражданство

Предлагам създаване на постоянна комисия по етика към Народно събрание на Република България като регулативен орган за поведенчески, протоколни, ораторски и невербални отклонения на народни представители.

Изграждането на парламентарно етично гражданство е процесуален маниер на политическия и обществен живот, който пренася елементите на етикета към етиката, като етичните норми и системните стандарти следва да се транслират в установен ред за реални действия и отношения. Подобен механизъм се отчита като приоритет при взимане на решения за парламентарна продуктивност.

Точно по твърдението на Алберт Швайцер, че “първата стъпка в еволюцията на етиката е чувството за солидарност с другите човешки същества”, така и по същата цел е избирането на народните представители в парламента.
Тези, които окачествяват от трибуната хората с унизителни епитети, да не забравят, че са избрани, за да се грижат за същите тези хора без разделителна линия на електорална принадлежност!

Тази комисия се очертава с повече обем работа от обичайното разбиране! Регулационните актове се вписват рекордно по наброяване.

инж. Станислава-Владимира Станкова