Партийна структура – журналисти

Първоизточник по начално и аналитично изложение на изборните резултати е партийната структура. Кратките коментари и съобщителната аудиторна благодарност разпределят и резюмираната публична среща.
Изхождайки от организационния характер, именно партийната структура е отговорен агент по реда и модела на протичане.

ПП поднесе бъркотия и врява от липсата на гореизложеното, което е и събран нагледно маниер на цялостното им управление – методична неловкост.

Журналистите, ако държат на професията си, на професионалната си етика, и на отговорността си към обществото, не биха допуснали да са в този вид!

инж. Станислава-Владимира Станкова