Подкрепям Станислав Дечев. 7

В неделя, както при всички избори, ще гласувам за конкретен кандидат. Ще подкрепя Станислав Дечев с ясно политологическо съзнание от всичко, което съм провела като изследване на градския терен.

Уважавам мнението на хората, но, за да бъде то меродавно в обществена полза, трябва да се основава на задълбочен анализ, който е възможен с дългосрочни изследвания, обективно обработване на данни и сензорен към обществото пренос на изводното критично напътствие. Без личен интерес, без сантименти и без манипулативен атрибут. А това принадлежи най-вече на тези с образователна ефективност и проследимост на развитие. Казвам това, за да се научим да търсим високи критерии и приемственост на знания от тези, които могат да ни съдействат за преценка и опознаване на средата, така да формираме и информиран избор.

Даден политически коментар, продиктуван от моментен и недотам балансиран емоционално импулс, е труден за правдивост, тъй като и трудно отчита евфемистична речева коректност и политическа култура. Защо казвам това!
И тази кампания премина, от опоненти, в неприемлив тон, който продължава, и ще продължи до балотажа. Вероятно и след това. Обръщения, сравнения, епитети и метафори, разрушаващи дипломатичността в общуването, деградиращи и демократичността на средата в местното самоуправление. Това е особена уклончивост към хората, които избират, защото равнозначи и на непознаване на начина на функциониране на местния парламент. Общинският съвет следва да е колектив, а колектив означава група лица с обща работа и с общи интереси – а интересите могат и трябва да бъдат ориентирани само и единствено към хората. Опозиция не означава разбиване на системата, а актуализация на системата.

Чета обвинения, че последните четири години са причината за състоянието на града, отчитайки го като негативно. Но това може да се изтъква от тези, които не са се движили в последователна смяна на дадено състояние в развитието на даден процес до неговия край, не знаят, че резултатът днес е зароден в решения доста назад във времето, тъй като един четиригодишен цикъл е недостатъчен за нещо съществено осъществимо.
Колко от недоволстващите, през тези четири години, поискаха среща, със Станислав Дечев например, с цел да решат някакъв обществен проблем безвъзмездно? Колко от недоволстващите публично изказаха становище в рамката на професионалния почерк за нещо установено, така че да го приемат като кауза и привлекат съмишленици, което да ги отведе до водещи, а не до губещи позиции днес?

Опонентите му са отсъствали от битките за Хасково, десетилетия, защото вероятно просто не са имали интерес да водят такива битки, от обществен характер, а днес опитват убеждения, че притежават способност за алтернативен управленски ресурс, при спецификата на средата. Унищожени са и най-елементарните ПР принципи да се култивират взаимоотношенията по точката и за личната привързаност. Личната привързаност се гради с обществена отдаденост на терен, проследима в годините назад, работа в обществена полза безусловно, и създаването на организации, които да се борят с нередностите като помощ на местното самоуправление или като барометър за негово отклонение.

Много съм критикувала ГЕРБ Хасково и Станислав Дечев не защото личностно не харесвам някого, а защото за мен е важно градът да се движи по трасето на европейския умен град. Това е част от градивния ход за завишаване на критериите не само на усилие, но и на цялостна реализация, и на критериите за разумност на политическите действия.

Кариерно пътят на Станислав Дечев в годините, политически и управленски, е проследим като последователност, а това е основнозначително за избирателно активната общност като разпознаваемост, опит и диалогичност. Именно чрез отворената комуникация се отварят възможности социалният контекст да намира социално отражение чрез взаимодействие.

За да се управлява, се изисква подготовка през целия живот.
Всяка длъжност е призвание!

Уважавам избора на всеки човек, независимо дали съвпада с моя или не, защото както ние, така и хората в общинския съвет трябва несъмнено да подкрепяме процесите така, че ходът, посредством висока принципност, да е ефективно напредничав.

Ще подкрепя Станислав Дечев и заради ясната структурираност на политическата му принадлежност.

Купуването и продаването на гласове са престъпления!

Станислава-Владимира