Подсещайки това сме Ние…

“Мога-Да”
Станислава-Владимира

https://elenanoble.org/станислава-владимира-дари-предизвик/

https://elenanoble.org/комплименти/