Подхранваме ли душевната си същност?!

Подхранваме ли достатъчно душевната си същност, чрез думи и мисли, съграждане на взаимност, съдържание на споделеност, че умът ни проправя път до сърцето, изпълнено със зарисувана свежест, благоухание от поруменяла тръпка, за усетена, чиста любов!

Да бъде щастие за всички, които признават одухотвореността в предимство над материалното натрапване на незначителни и маловажни теми за същността на човек!

Защото там, където естественото богатство е черта на чистата мисъл, човекът е идеал за благонравна искреност!

#AquariusMami 🤍💦♒️

Станислава-Владимира Станкова