Поздравления и благодарности към ОД на МВР Хасково

Поздравления и благодарности към ОД на МВР Хасково за деятелното отстраняване на описаните и изпратени до тях установени грешки. Другите институции е редно да се поучат от подобна бърза реакция!

инж. Станислава-Владимира Станкова