Поклон!

Някои остават вечно да светят!

Проф. Христо Мермерски, благодаря Ви!

Поклон!

Паметта и завещаното от Вас ще пазим и пренасяме на поколенията и чрез Почетен клуб “Елена Благородна”!

инж. Станислава-Владимира Станкова