Политическата рамка “ABC”

Политическата ситуация в страната през последните месеци търси отговори защо се случват изневярата на водещите принципи и наслагването на застъпената нелогичност.

Разочарованието е вечният тотал, въпреки че хората с надежда навлизат в силното усещане по веригата вот-промяна. Разколебаната действителност има своята аргументировка, анализирайки политическото участие, скарано с научната достоверност на политологията, при сканинг на средата и приравняване на потребностите към националния ни статус.

Рамката “ABC” (действие /act/ – изграждане /build/ – промяна /change/) достига основание за перцепция към политическия живот. Стартирайки даден процес, основният отговор за прогрес се състои в крайната точка – каква е целта. А и последващата устойчивост да е злосторно резистентна.
Динамиката на средата е с високи изисквания към изграждане на справедлив и балансиран свят, и именно устойчивостта е базата за успешен вътрешноструктурен старт при условия за лидерско обвързване, ангажимент по линията на ценността и отговорност при стриктното спазване на дисциплинирана и етична системност на управление.

Провокацията от честотните избори разобличава политическата некоректност, а тя се отличава с рекордно протежение. Същевременно волята на народа се оползотворява за алиби при разпит на оголени действия срещу суверена.

В една изборна подготовка например партиите начеват действие в рамките на огранизационните си граници, като пропагандната цел е дефинирана като модернизирана поправка на стратегии и системи. Това не би могло да се случи без нужните лидерски подходи, а някои политически представители дори изпитват затруднение към разбирането на този термин. Огранизационното лидерство е с основна заслуга към етичната комуникация, разглеждането на процесуалните фази под различен ъгъл, придържайки се към знания, умения и талант. Всички последователни действия, както и управлението на явленията се формират при взимане на решения. Изграждането на етична организационна култура позволява прозрачно опериране, почтеност към избирателите и подкрепа към същата по рода си идейност.

Имаме ли лидери създатели на ценност, футуристи, агенти на промяна, създатели на коалиции? Политическата ни извадка категорично казва – НЕ. Няма личност, партия или коалиция, която открито да е презентирала и идентифицирала алтернативни управленски стойности, да е анализирала и оценила в дългосрочен план рискове и възможност при нейно навлизане във властта, да е осъществила измерими и реални действия по национална управленска промяна, придържайки се към научните принципи и доброто управление, да е свързващ елемент между отделни структури в името на страната или пък да сподели и реализира иновативно предложение с убедително статистическо одобрение (нова форма на държавно управление, продължаваща легитимност на действащ кабинет и прочее).

При изграждането на електорални връзки достъпността за ясно дефинирано сътрудничество с прозрачен способ засилва ангажираността към социалната система за приобщаване и екипно развитие на национална ниво, като вниманието към сигнали и аудиторни информационни мнения е също стълб на устойчивостта.

Последната стъпка от рамката за промяна направлява реформа на статуквото не само вътрешнопартийно, но и извън предела на партийната композиция, като на това ниво се налага подбуждането на политики и тяхното регламентиране и регулиране. Регулациите са обществено задължение по отчетност и оповестяване на доброто управление и стимулирането на просперитета по тази линия. Гласът на народа в подкрепата си към дадена партия търси лидерска ефективност при сливането на предизвикателствата в социума с резонираните приоритети.

За кого и какво гласуваме всеки път, след като не са известни критериите, по които се селектират кандидатите за народни представители, след като не е наличен предварителен информационен достъп до проектокабинет с министър-председател в кампанията, след като едно лице се включва в няколко МИР, ала мажоритарните гласове за него се превръщат в чисто предателство към избирателя при отскок към парламентарния пропуск от друг МИР, след като част от управленските програми по ресори са засекретени, след като се случват договорки при изключен ефир, след като промяната в настроенията по ключови политики е обичайно състояние, след като добрият и културен тон е отдавна забравен във времето…

Политическата рамка “ABC” следва да постави своята базисна цел и тя по презумпция не е в право да носи друг признак освен този за ръководно дейстие, посветено на интересите на народа. Различаващи се действия от клетвения текст в Конституцията на Република България се тълкуват с важност само и единствено за икономически кръгове извън ползата на обществото, като избирателите се нуждаят от високи гумени ботуши, за да разчистят суспендираната кал от лъвския характер върху държавния символ на Република България, изразяващ независимостта и суверенитета на българския народ.

инж. Станислава-Владимира Станкова