Политическото господство – средство за надмогване на ниското самоуважение

Политическото господство – средство за надмогване на ниското самоуважение

Психоаналитичното извеждане на политическия профил, като поведение, се обуславя около политическите и властови претенции, които произлизат от фрустрацията като несъзнавани сексуални мотиви. Има изследвания, които извеждат индивидите, които търсят власт, като склонни на убийство и самоубийство в хипотезата за загуба на власт, позиции, правомощия.

Неуспехът в задоволяването на някакви нужди, желания и цели води до изява на патологични нагони. Така психопатологичният политически профил, като действащо лице в травмираща ситуация и търсена компенсация, се характеризира с разпилени ориентири и хоризонти, житейски и работни.

Описаната маниакално депресивна менталност се свързва с политическия профил от гледна точка на това, че политическото господство, дори самият стремеж към него, е стресов деятел с патологична отметка. Девиациите в поведението са отклонения и в сексуалното поведение. Видоизменението на мотивацията за власт води и до състояние на максимално нервно напрежение, предизвикано от негативно емоционално или физическо въздействие като предпоставка за болестни или предболестни симптоми. В тази връзка обличането във власт като стресов фактор намалява отделянето на тестостерон, от което се заключава и сексуална непълноценност. Съществува обаче и друга теза – сексуалното излишество, което също води до психопатологични реакции при непрогнозируемост.

Под ръководството на такъв политически образ обществените системи на управление са под заплаха от постепенно влошаване и загуба на качествата, структурираността и принципите, по които следва да функционират. Ниското самоуважение или загубата на самоуважение автори разчитат като “патологическа хомосексуалност”, която води след себе си неадекватни отражения към обществото. Афоризмът за движещите сили на света – алчността и страха – стяга и изолира проявлението на хетеросексуалните импулси.

Окаяното състояние на нервната система на индивидите в стремление към политическо господство е категория, класифицираща тези хора под белега на неврастенията и невропатията.

Политическото господство, като средство за надмогване на ниското самоуважение, е обществено проявление, което обаче е отворено за анализ, стига да четем, наблюдаваме и изследваме, с целта изборите, които правим, да са основани на принципни постановки.

инж. Станислава-Владимира Станкова