Получено писмо от МС

Уважаеми граждани,

след изпратеното от мен искане за предприемане на незабавни мерки във връзка с неграмотността в “Портал за студентски стажове в държавната администрация” на 31 март до МС, на следващия ден получих обаждане от структурата.

Увериха ме, че ще изпълнят искането, като пожелаха да им изпратя установените грешки. Изпълних, като отправих недвусмислена обратна връзка към тях, че частнична редакторска намеса не кореспондира с цялостна прецизност по изисканата и задължителна грамотност.

Вчера получих и прикаченото тук писмо!

инж. Станислава-Владимира Станкова