Последно? От Видин или от Враца?

Последно? От Видин или от Враца?

инж. Станислава-Владимира Станкова