Почетен клуб “Елена Благородна”

Почетен клуб “Елена Благородна” е образно събирателно общество на интелектуалци, учени, хора на изкуството, елит, чието образователно, духовно и просветно отличително културно богатство да бъде почитано с изключителен принос към хода на напредък в съответните значими сфери.

Четете още на https://elenanoble.org/почетен-клуб-елена-благородна/