Почтените – интегритетна аберация на превратността

Почтените – интегритетна аберация на превратността

Когато партия избира своето име, изследването за истината на думите е проекция за съдържателност и достоверност на прокламирана властова идея. Така че вниманието в тази посока е абсолютно. Но дали не се пропуска и пренебрегва при политически субекти?!

Промяната например е проекция на обстоятелствено различие с начало и край. Поведението при това явление зависи от капацитета на субекта, който осъществява #промяната. При това положение следва да се отчете промяната като процес и #промяната като резултат.
На електората обаче все още не е казано каква точно промяна се цели – тактическа, конструктивна, количествена, качествена, традиционна, иновационна, дейностна, обхватна и прочее. И как се стреми осъществяването й?
Все още не е поставена и методична стратегия, която да овладее кривите на съпротивата при налагането на промяната.
Планомерният замисъл при активна устойчивост в процеса на поетапната промяна следва движение по фази:

Какви промени трябва да настъпят и какви причини ги предизвикват?
Осъществяване на преход и реализация на #промяната.
Институционализиране на резултатността.

Подобен прогресивен план също не се открива в наличност.

Но пък за сметка на това повтаряемостта на думата ПОЧТЕНОСТ не спира превъртането си в обществеността.
Според Речник на българския език (ИБЕ) думата ПОЧТЕН означава честен, морален, добросъвестен, безкомпромисен, неподкупен и под. и заслужава почит, уважение, доверие.
Според речниците на Кеймбридж и Оксфорд почтеност е практикуването на честен начин на живот, както и последователно и безкомпромисно спазване на силни морални и етични принципи и ценности.

Как да се установи тогава достоверността на политическата класа във времето на деня днес, след като правилата на грамотността при употребата на българския език, като национална идентичност, се прегазват с оваляни, мърляви и кални чепици. И по тази линия етичният преглед в управлението остава в антисистемност на дисциплината.

Избирането на политици се случва, за да бъдат в отдаденост и служба на хората, и само и единствено този порядък ги упълномощава с правомощия. Ние, като избиратели, следва да изискваме обяснения и кои са изкушенията на политическата сцена, които биха прелъстили чрез народна измяна нашите избраници. Тогава да се повярва в почтеността би било по-лесно.

КЪДЕ Е ИСТИНАТА?!

инж. Станислава-Владимира Станкова