По залез

Жената вижда и чувства красивото в мъжа, обича го не през друго, а през характера му, където са най-устойчивите му способности и особености, където волята, постоянството и увереността се проявяват в неговите действия!
Всичко друго е променчивост. Вятърничаво желание, което не носи житейска стойност.

Вторник, 8 август. По залез.

Станислава-Владимира